PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

แบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนใหญ่ก็มีอายุการใช้งานประมาณ 1-3 ปี ครับ ฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่าการซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ ควรเลือก ว่าซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ แบบไหนดีที่จะตรงกับการใช้งาน และสไตล์การใช้รถยนต์ของท่าน เราเป็น”ร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ” พร้อมให้คำแนะนำและรับ”เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ”ถึงหน้าบ้านท่านครับ

ดูขั่ว Battery แบตเตอรี่รถยนต์ที่เหมาะสม

ขั้ว Battery แบตเตอรี่ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตุกันดีๆสำหรับใครที่จะเลือกซื้อ Battery แบตเตอรี่ ด้วยตัวเอง ควรตรวจเช็คตำแหน่งต่างๆของ Battery แบตเตอรี่ ให้ดีว่าส่วนไหนเป็นอย่างไร ไม่อย่างนั้นการซื้อ Battery แบตเตอรี่ ของคุณอาจจะต้องเสียเงินหลายรอบแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว
  1. เช็คตำแหน่งขั้ว Battery แบตเตอรี่ +,- ดูให้ดีว่าอยู่ข้างซ้าย หรือขวา
  2. เช็คขนาดของขั่ว Battery แบตเตอรี่ +,- ว่า มีขนาดใหญ่ หรือเล็ก
  3. เช็คชนิดของ Battery แบตเตอรี่ ว่าเป็บแบบขั่วจม หรือลอย

เลือกขนาด Battery แบตเตอรี่รถยนต์ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

การเลือกขนาดความจุของ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ใหม่ที่มีอายุ 1-10 ปี และไม่ได้มีการแต่งเครื่องเสียง หรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟจาก Battery แบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มมากเกินไป ยังคงสามารถใช้ไฟในความจุมาตรฐานที่ติดมากับรถได้อย่างสบายๆ ส่วนรถยนต์ที่ไปทำเครื่องเสียง หรือระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม แนะนำให้ต้องขยับไซด์ของแบตเตอรี่ด้วยเพื่อการใช้งานที่ดี และยาวนาน หากใช้ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดเก่าอาจทำให้เกิดการเสื่อมของ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ ได้ไวกว่าอายุการใช้งานก็เป็นได้
รถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งาน 11 ปี ขึ้นไปควรเพิ่มขนาดของ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ ขึ้นมาอีกนิดด้วยความต้านทางของอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้การส่งกระแสเป็นไปได้ยาก Battery แบตเตอรี่รถยนต์ จะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ที่ใช้ด้วย

ดูวันผลิต Battery แบตเตอรี่รถยนต์ก่อนซื้อ

Battery แบตเตอรี่รถยนต์ จะมี วัน-เดือน-ปี ผลิตอยู่ทุกลูก การเลือกแบตเตอรี่ถึงแม้จะไม่มีการกระตุ้นจากการไหลของกระแสทำให้เกิดการกัดกร่อนแต่การเก็บ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ ไว้นานๆโดยไม่ได้ใช้งานอายุของแบตเตอรี่ก็จะลดลงเช่นกัน การเลือกแบตเตอรี่ที่ดีควรเลือกอายุแบตเตอรี่ที่มีการผลิตมาแล้วไม่นานไปกว่า 6-12 เดือน
การดู วัน-เดือน-ปี ผลิต ในแต่ละแบรนด์ของ Battery แบตเตอรี่รถยนต์ จะใช้การระบุตัวเลข หรือแทนด้วยอักษรย่อที่ต่างกันไป