ไฟเตือนบนหน้าปัดรถมีความหมายยังไง

ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ปกติมักจะขึ้นเมื่อมีการสตาร์ทรถยนต์ และจะดับหายไปภายใน 3-5 วินาที แต่ถ้าไฟรูปแบตเตอรี่ยังคงโชว์อยู่ แสดงว่าระบบเครื่องยนต์ของรถของท่านอาจะมีปัญหา

ปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบเครื่องยนต์หรือไดชาร์จ ในทางทฤษฎีแบตเตอรี่จะได้รับการเลี้ยงไฟจากเครื่องยนต์ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ แต่ถ้าระบบไดชาร์จมีปัญหาไม่จ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่ อาการเหล่านี่จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด และเมื่อใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะทำให้แบตเตอรี่เสียได้ในที่สุดครับ

พีพีแบตเตอรี่เซอวิส มีบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนไดร์ชาร์จ  ไดร์สตาต ในเขต ก.ท.ม และพื้นที่ใกล้เคียงครับ

ไฟเบรครถมักจะโชว์ขึ้นเมื่อคนขับรถลืมปลดเบรกมือหรือเบรกเท้า แต่ถ้าไฟเบรกรถยังคงโชว์อยู่หลังจากปลดเบรกมือหรือเบรกเท้าแล้วแสดงว่าระดับน้ำมันเบรกต่ำหรือระบบ Anti-lock braking มีปัญหา

ระบบเบรกถือเป็นส่วนที่สำคุญที่สุดสำหรับรถยนต์ ถ้าน้ำมันเบรคลดต่ำลงจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเบรคและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ ถ้าไฟเบรคขึ้นบนหน้าปัดรถยนต์ ท่านควรน้ำรถเข้าเช็คและรับการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

เมื่อไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์บนหน้าปัดรถยนต์ของท่าน อาจจะเป็นสัญญาณที่แจ้งให้ท่านทราบว่าอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องสูงเกินไป แต่ระดับความดันต่ำมาก ถ้าไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์ขณะขับรถ ให้หยุดรถข้างทางในที่ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์แล้วเช็คระดับน้ำมันเครื่องหรือโทรหาผู้ชำนาญการ

หากระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่เกณฑ์ปกติ แต่ไฟรูปน้ำมันเครื่องหน้ารถยังคงโชว์อยู่ ทางเราแนะนำให้ท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถยนต์ ให้โทรหาช่างเครื่องที่ชำนาญด้านนี่ เพราะปัญหานี่อาจส่งผลต่อระบบหลักของรถยนต์

ไฟเตือนบนหน้าปัดรถมีความหมายยังไง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ปกติมักจะขึ้นเมื่อมีการสตาร์ทรถยนต์ และจะดับหายไปภายใน 3-5 วินาที แต่ถ้าไฟรูปแบตเตอรี่ยังคงโชว์อยู่ แสดงว่าระบบเครื่องยนต์ของรถของท่านอาจะมีปัญหา
ปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบเครื่องยนต์หรือไดชาร์จ ในทางทฤษฎีแบตเตอรี่จะได้รับการเลี้ยงไฟจากเครื่องยนต์ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ แต่ถ้าระบบไดชาร์จมีปัญหาไม่จ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่ อาการเหล่านี่จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด และเมื่อใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะทำให้แบตเตอรี่เสียได้ในที่สุดครับ
พีพีแบตเตอรี่เซอวิส มีบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนไดร์ชาร์จ  ไดร์สตาต ในเขต ก.ท.ม และพื้นที่ใกล้เคียงครับ

ไฟเบรครถมักจะโชว์ขึ้นเมื่อคนขับรถลืมปลดเบรกมือหรือเบรกเท้า แต่ถ้าไฟเบรกรถยังคงโชว์อยู่หลังจากปลดเบรกมือหรือเบรกเท้าแล้วแสดงว่าระดับน้ำมันเบรกต่ำหรือระบบ Anti-lock braking มีปัญหา

ระบบเบรกถือเป็นส่วนที่สำคุญที่สุดสำหรับรถยนต์ ถ้าน้ำมันเบรคลดต่ำลงจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเบรคและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ ถ้าไฟเบรคขึ้นบนหน้าปัดรถยนต์ ท่านควรน้ำรถเข้าเช็คและรับการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

เมื่อไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์บนหน้าปัดรถยนต์ของท่าน อาจจะเป็นสัญญาณที่แจ้งให้ท่านทราบว่าอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องสูงเกินไป แต่ระดับความดันต่ำมาก ถ้าไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์ขณะขับรถ ให้หยุดรถข้างทางในที่ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์แล้วเช็คระดับน้ำมันเครื่องหรือโทรหาผู้ชำนาญการ

หากระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่เกณฑ์ปกติ แต่ไฟรูปน้ำมันเครื่องหน้ารถยังคงโชว์อยู่ ทางเราแนะนำให้ท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถยนต์ ให้โทรหาช่างเครื่องที่ชำนาญด้านนี่ เพราะปัญหานี่อาจส่งผลต่อระบบหลักของรถยนต์

ไฟเตือนบนหน้าปัดรถมีความหมายยังไง