PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

XSARA

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

2.

XANTIA

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

3.

DS3

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

4.

C8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB

Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden

Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

5.

C5

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB

Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden

Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

6.

C4

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

7.

C4PICASSO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

8.

C3

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

9.

BERLINGO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62