PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

ELANTRA 1.8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 50B24R, 60B24R, 70B24R
 • GS
  = 46B24R, mfx60R
 • 3K
  = PMf50R, ADX65R
 • FB
  = S600R, S650R
 • Boliden
  = 65B24R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold55B24R
 • 3K
  = SVX60R
 • Puma
  = 55B24R, 75B24R
 • Amaron
  = 55B24R
 • Vatar
  = 65B24R
 • Boliden
  = 65B24R

2.

ELANTRA NEW1.8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
= Din62
= Din65
= Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Puma
 • Vatar
= Din65
= Din65
= Din62
= Din62

3.

GRAND STAREX 2.5

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = Extra135R, Extra150R, MFX180R, MFX190R,  MFX200R
 • 3K
  = ADX2500R, ADX3000R
 • FB
  = S1300R, S1500R, S3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = 95D31R, 105D31R
 • 3K
  = SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 95D31R, 105D31R,  115D31R
 • Amaron
  = 105D31R, 115D31R

4.

H1

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = Extra135R, Extra150R, MFX180R, MFX190R,  MFX200R
 • 3K
  = ADX2500R, ADX3000R
 • FB
  = S1300R, S1500R, S3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = 95D31R, 105D31R
 • 3K
  = SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 95D31R, 105D31R,  115D31R
 • Amaron
  = 105D31R, 115D31R

5.

SONATA

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D23L, 75D26L, 90D26L, Q90
 • GS
  = MFX70L, MFX80L, MFX90L, Q85
 • 3K
  = N50ZL, ADX75L, ADX95L,  Q90
 • FB
  = S800, Q85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L
 • 3K
  = SVX80L
 • Puma
  = 80D26L, 95D26L
 • Amaron
  = 80D26L
 • Bosch
  = 90D26L
 • Varta
  = 80D26L

6.

TUCSON

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D23L, 75D26L, 90D26L, Q90
 • GS
  = MFX70L, MFX80L, MFX90L, Q85
 • 3K
  = N50ZL, ADX75L, ADX95L,  Q90
 • FB
  = S800, Q85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L
 • 3K
  = SVX80L
 • Puma
  = 80D26L, 95D26L
 • Amaron
  = 80D26L
 • Bosch
  = 90D26L
 • Varta
  = 80D26L

9.

VeLOSTER SPORT TURBO 1.6

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

= Din45
= Din45

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • Puma
 • Amaron
 • Varta
 • Bosch
= GoldDin45
= Din50, Din55
= Din45
= Din45
= Din45, Din55