PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

CAMEO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26R, 90D26R, 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = MFX80R, MFX90R, MFX180R, MFX190R, MFX200R, Extra135R
 • FB
  = S800R, S850R, S1300R, S1500R, S2000R
 • 3K
  = ADX95R, ADX2500R, ADX3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23R, Gold80D26R,      Gold95D31R, Gold105D31R
 • 3K
  = SVX80R, SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 65D26R, 80D23R, 80D26R,  95D26R, 95D31R, 105D31R,   115D31R
 • Amaron
  = 80D26R, 105D31R, 115D31R
 • Varta
  = 80D26R, 105D31R
 • Boliden
  = 12H80R, 108M90R, 108M100R, 108M110R
 • Bosch
  = 90D26R, 115D31R

2.

D-max 1.9 DDI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

3.

D-max 2.5 - 3.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

4.

D-MAX ALL New 2.5

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

5.

Dragon eye

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

6.

MU-X 1.9 DDI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

7.

MU-X 2.5-3.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26L, 90D26L, 90D31L, 100D31L, 115D31L, 125D31L
 • GS
  = MFX80L, MFX90L, MFX180L, MFX190L, MFX200L, Extra135L
 • FB
  = S800L, S850L, S1300L, S1500L, S2000L
 • 3K
  = ADX95L, ADX2500L, ADX3000L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L,      Gold95D31L, Gold105D31L
 • 3K
  = SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • Puma
  = 65D26L, 80D23L, 80D26L,  95D26L, 95D31L, 105D31L,   115D31L
 • Amaron
  = 80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Varta
  = 80D26L, 105D31L
 • Boliden
  = 12H80L, 108M90L, 108M100L, 108M110L
 • Bosch
  = 90D26L, 115D31L

8.

TFR 2.5-2.8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26R, 90D26R, 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = MFX80R, MFX90R, MFX180R, MFX190R, MFX200R, Extra135R
 • FB
  = S800R, S850R, S1300R, S1500R, S2000R
 • 3K
  = ADX95R, ADX2500R, ADX3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23R, Gold80D26R,      Gold95D31R, Gold105D31R
 • 3K
  = SVX80R, SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 65D26R, 80D23R, 80D26R,  95D26R, 95D31R, 105D31R,   115D31R
 • Amaron
  = 80D26R, 105D31R, 115D31R
 • Varta
  = 80D26R, 105D31R
 • Boliden
  = 12H80R, 108M90R, 108M100R, 108M110R
 • Bosch
  = 90D26R, 115D31R

9.

TROOPER 2.5-3.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26R, 90D26R, 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = MFX80R, MFX90R, MFX180R, MFX190R, MFX200R, Extra135R
 • FB
  = S800R, S850R, S1300R, S1500R, S2000R
 • 3K
  = ADX95R, ADX2500R, ADX3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23R, Gold80D26R,      Gold95D31R, Gold105D31R
 • 3K
  = SVX80R, SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 65D26R, 80D23R, 80D26R,  95D26R, 95D31R, 105D31R,   115D31R
 • Amaron
  = 80D26R, 105D31R, 115D31R
 • Varta
  = 80D26R, 105D31R
 • Boliden
  = 12H80R, 108M90R, 108M100R, 108M110R
 • Bosch
  = 90D26R, 115D31R

10.

VAGA 3.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D26R, 90D26R, 90D31R, 100D31R, 115D31R, 125D31R
 • GS
  = MFX80R, MFX90R, MFX180R, MFX190R, MFX200R, Extra135R
 • FB
  = S800R, S850R, S1300R, S1500R, S2000R
 • 3K
  = ADX95R, ADX2500R, ADX3000R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Gold75D23R, Gold80D26R,      Gold95D31R, Gold105D31R
 • 3K
  = SVX80R, SVX120R, SVX150R
 • Puma
  = 65D26R, 80D23R, 80D26R,  95D26R, 95D31R, 105D31R,   115D31R
 • Amaron
  = 80D26R, 105D31R, 115D31R
 • Varta
  = 80D26R, 105D31R
 • Boliden
  = 12H80R, 108M90R, 108M100R, 108M110R
 • Bosch
  = 90D26R, 115D31R