PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

MG3

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
= Din62
= Din65
= Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Puma
 • Vatar
= Din65
= Din65
= Din62
= Din62

2.

MG5

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
= Din62
= Din65
= Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Puma
 • Vatar
= Din65
= Din65
= Din62
= Din62

3.

MG GS

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB

= Din74
= Din75
= Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Vatar
 • Boliden  

= Din75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75

4.

ZS

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
= Din62
= Din65
= Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Puma
 • Vatar
= Din65
= Din65
= Din62
= Din62

5.

MG6

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
= Din62
= Din65
= Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Vatar
 • Boliden  

= Din75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75