PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

206

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din45, Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din65
 • FB
  = Din65
 • Puma
  = Din50, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

2.

207

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din45, Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din65
 • FB
  = Din65
 • Puma
  = Din50, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

3.

307

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din45, Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din65
 • FB
  = Din65
 • Puma
  = Din50, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

4.

308

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din45, Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din65
 • FB
  = Din65
 • Puma
  = Din50, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

5.

407

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din74
 • GS
  = Din75
 • FB
  = Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din75
 • FB
  = Din75
 • Amaron
  = Din75
 • Puma
  = Din75
 • Vatar
  = Din75
 • Boliden
  = Din75

6.

408

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62, Din71, Din74
 • GS
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • Amaron
  = Din75
 • Puma
  = Din62, Din75
 • Vatar
  = Din62, Din75
 • Boliden
  = Din65, Din75

7.

EXPERT

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din74
 • GS
  = Din75
 • FB
  = Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = Din75
 • FB
  = Din75
 • Amaron
  = Din75
 • Puma
  = Din75
 • Vatar
  = Din75
 • Boliden
  = Din75