PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

Suprima S

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D23L, 75D26L, 90D26L, Q90
 • GS
  = MFX70L, MFX80L, MFX90L, Q85
 • 3K
  = N50ZL, ADX75L, ADX95L, Q90
 • FB
  = S800, Q85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = SVX80L
 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  = 80D26L
 • Puma
  = 55D23L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  = 90D26L
 • Varta
  = 80D26

2.

SAVVY

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 50B24L, 60B24L, 70B24L
 • GS
  = 46B24L, MFX60L
 • 3K
  = PMf50L, ADX65L
 • FB
  = S600L, S650L

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = SVX60L
 • FB
  = Gold 55B24L
 • Amaron
  = 55B24L
 • Puma
  = 75B24L
 • Bosch
  = 65B24L
 • Boliden
  = 65B24L

3.

PREVE

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D23L, 75D26L, 90D26L, Q90
 • GS
  = MFX70L, MFX80L, MFX90L, Q85
 • 3K
  = N50ZL, ADX75L, ADX95L, Q90
 • FB
  = S800, Q85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = SVX80L
 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  = 80D26L
 • Puma
  = 55D23L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  = 90D26L
 • Varta
  = 80D26

4.

PERSONA

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic

= Din62R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Boliden
= Din65R
= Din65R
= Din65R

5.

NEO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic

= Din62R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Boliden
= Din65R
= Din65R
= Din65R

6.

GEN2

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic

= Din62R

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Boliden
= Din65R
= Din65R
= Din65R

7.

EXORA

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = 75D23L, 75D26L, 90D26L, Q90
 • GS
  = MFX70L, MFX80L, MFX90L, Q85
 • 3K
  = N50ZL, ADX75L, ADX95L, Q90
 • FB
  = S800, Q85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  = SVX80L
 • FB
  = Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  = 80D26L
 • Puma
  = 55D23L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  = 90D26L
 • Varta
  = 80D26L