PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

คลิ๊กที่รุ่นแบตเตอรี่ เพื่อดูสินค้า

1.

Sienta

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB

    Gold55B24L

2.

Yaris1.2-1.5

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

3.

WisH

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

4.

Vios

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 35 Ah  แต่ฐานวางใหญ่สามารถเพิ่มขนาดได้ครับพีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

5.

Altis 1.6-1.8

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

6.

Avanza 1.3-1.5

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 35 Ah  แต่ฐานวางใหญ่สามารถเพิ่มขนาดได้ครับพีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

7.

Camry

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 60 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L
 • Varta
  80D26L

8.

Camry HyBrid 2.5-3.5

      แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 55 Ah เนื่องจากแบตเตอรี่อยู่ภายในห้องโดยสารจึงควรใช้แบตเตอรี่แห้งเท่านั้น  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 

 • Puma
  80D23R, 80D26R, 95D26R
 • Bosch
  80D23R, 90D26R

9.

Ch-r

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVXdin65
 • FB
  Golddin65
 • Puma
  din62
 • Varta
  din62

10.

CELICA 2.0

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

11.

CELICA 2.2

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K

  SVX80L

 • FB

  Gold75D23L, Gold80D26L

 • Amaron

  80D26L

 • Puma

  80D26L, 95D26L

 • Bosch

  90D26L

12.

HARRIER FOUR v.6 3.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80R
 • FB
  Gold75D23R, Gold80D26R
 • Amaron
  80D26R
 • Puma
  65D26R, 80D23R, 80D26R, 95D26R
 • Bosch
  90D26R

13.

Prius hybrid 1.8

           แบตเตอรี่ที่มากับรถ คือ 45Ah เนื่องจากแบตเตอรี่อยู่ภายในห้องโดยสารจึงควรใช้แบตเตอรี่แห้งเท่านั้น พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • Puma
 • Varta
 • Bosch
= 75B24R
= 65B24R
= 65B24R

14.

Land cruiser VX80 4.5

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  g95D31R, 105D31R
 • 3K
  SVX120R, SVX150R
 • Amaron
  105D31R, 115D31R
 • Puma
  95D31R, 10531R, 115D31R

15.

MR-S

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 35 Ah  แต่ฐานวางใหญ่สามารถเพิ่มขนาดได้ครับพีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

16.

ALPHARD HYBRID

          แบตเตอรี่อยู่ในห้องโดยสาร ต้องใช้แบตเตอรี่แห้งเท่านั้น   พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • Puma
 • Bosch
= 55D23R, 80D23R
= 80B23R

17.

ALPHARD Velfire

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

18.

COLONA 2.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

19.

COROLA AE100

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

    55B24L

 • Puma

    75B24L

 • Bosch
  75B24L

20.

Hi-torque 1.3-1.8

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 35 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX40L, SVX60L
 • FB
  Gold44B19L, Gold55B24L
 • Amaron
  42B20L, 55B24L
 • Puma
  46B19L, 75B24L
 • Bosch
  42B20L, 65B24L

21.

TOYOTA NEW Altis

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • Puma
 • Amaron
 • Varta
 • Bosch
= Golddin45
= din50, Din55
= din45
= din45
= din45, din55

22.

COLONA 1.6-1.8

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

23.

Estima 2.4

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

24.

Fortuner 2.7

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  65D26L, 80D26L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

25.

Fortuner 3.0 DIESEL

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 90 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX120L, SVX150L
 • FB
  gold95D31L, gold105D31L
 • Amaron
  105D31L, 115D31L
 • Puma
  105D31L, 115D31L
 • Bosch
  115D31L

26.

Fortuner ALLnew

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
 • 3K

= Din74, Din85
= Din75, Din85
= Din75, Din85
= Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Amaron
 • Puma
 • Varta
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75, Din80
= Din75

27.

fortuner ALLnew2.8

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
 • 3K

= Din85
= Din85
= Din85
= Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • Puma
 • Varta

= Din80
= Din90

28.

Granvia

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80R
 • FB
  Gold75D23R, Gold80D26R
 • Amaron
  80D26R
 • Puma
  65D26R, 80D23R, 80D26R, 95D26R
 • Bosch
  90D26R

29.

Harrier 2.5

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  65D26L, 80D26L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

30.

Hiace commuter 3.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80R, SVX120R, SVX150R
 • FB
  Gold80D26R, Gold95D31R, Gold105D31R,
 • Amaron
  80D26R, 105D31R, 115D31R
 • Puma
  80D26R, 95D26R
 • Bosch
  90D26R, 105D31R, 115D31R

31.

Innova 2.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  65D26L, 80D26L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

32.

Innova Crystra2.8 Diesel

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 75 Ah ขั้วจม พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Bosch
 • Varta
= SVXdin75
= Golddin75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75

33.

Innova Crystra 2.0

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 75 Ah ขั้วจม พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Bosch
 • Varta
= SVXdin75
= Golddin75
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75

34.

Land Cruiser 2.7-3.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  65D26L, 80D26L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

35.

RAV4 2.7

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

36.

REVO 2.7

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 65 Ah  ขั้วจม พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
 • 3K

= Din74, Din85
= Din75, Din85
= Din75, Din85
= Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Varta
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75, Din80
= Din75

37.

REVO 2.8 DIESEL

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
 • 3K

= Din74, Din85
= Din75, Din85
= Din75, Din85
= Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Varta
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75, Din80
= Din75

38.

REVO2.4

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
 • 3K

= Din74, Din85
= Din75, Din85
= Din75, Din85
= Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
 • FB
 • Amaron
 • Puma
 • Varta
= Din75
= Din75
= Din75
= Din75, Din80
= Din75

39.

Soluna Also 1.5

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 45 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

40.

Sport Rider 3.0

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 90 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX120R, SVX150R
 • FB
  gold95D31R, gold105D31R
 • Amaron
  105D31R, 115D31R
 • Puma
  105D31R, 115D31R
 • Bosch
  115D31R

41.

Tiger mighty x 2.5

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 90 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX120R, SVX150R
 • FB
  gold95D31R, gold105D31R
 • Amaron
  105D31R, 115D31R
 • Puma
  105D31R, 115D31R
 • Bosch
  115D31R

42.

Land Cruiser PRADO 3.4

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  65D26L, 80D23L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

43.

VIGO VNT 2.5-3.0

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • FB
  Gold70D26L, Gold105D31L
 • Amaron
  80D26L, 105D31L, 115D31L
 • Puma
  80D26L, 95D26L, 105D31L
 • Bosch
  = 90D26L, 105D31L

44.

Ventury 2.7

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L
 • FB
  Gold75D23L, Gold80D26L
 • Amaron
  80D26L
 • Puma
  60D26L, 80D23L, 80D26L, 95D26L
 • Bosch
  90D26L

45.

Vigo 2.5

         พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX80L, SVX120L, SVX150L
 • FB
  Gold80D26RL, Gold95D31L, Gold105D31L,
 • Amaron
   80D26L,105D31L,115D31L
 • Puma
  80D26L, 95D26L
 • Bosch
   90D26L,105D31L,115D31L

46.

ViGo 3.0

        แบตเตอรี่เดิมติดมากับรถคือ 90 Ah  พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นนที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • 3K
  SVX120L, SVX150L
 • FB
  gold95D31L, gold105D31L
 • Amaron
  105D31L, 115D31L
 • Puma
  105D31L, 115D31L
 • Bosch
  115D31L