PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

1.

Glolf

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62, Din71, Din74
 • GS
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65, gDin75
 • 3K
  = SVXdin65, SVXdin75
 • Puma
  = Din55, Din62, Din75
 • Vatar
  = Din62, Din75
 • Boliden
  = Din65, Din75

2.

Jetta

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62, Din71, Din74
 • GS
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65, gDin75
 • 3K
  = SVXdin65, SVXdin75
 • Puma
  = Din55, Din62, Din75
 • Vatar
  = Din62, Din75
 • Boliden
  = Din65, Din75

3.

Passat

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62, Din71, Din74
 • GS
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65, gDin75
 • 3K
  = SVXdin65, SVXdin75
 • Puma
  = Din55, Din62, Din75
 • Vatar
  = Din62, Din75
 • Boliden
  = Din65, Din75

4.

POLO 1.2-1.4

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65
 • 3K
  = SVXdin65
 • Puma
  = Din55, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

5.

Vento

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din71, Din74
 • GS
  = Din75
 • FB
  = Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Din72, Din75
 • 3K
  = Din75
 • Puma
  = Din75
 • Vatar
  = Din75, AGM70
 • Boliden
  = 12FL75

6.

CARAVELLE

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din71, Din74
 • GS
  = Din75
 • FB
  = Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Din72, Din75
 • 3K
  = Din75
 • Puma
  = Din75
 • Vatar
  = Din75, AGM70
 • Boliden
  = 12FL75

7.

Beetle 1.2 TSI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65
 • 3K
  = SVXdin65
 • Puma
  = Din55, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

8.

Beetle 2.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62
 • GS
  = Din65
 • FB
  = Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65
 • 3K
  = SVXdin65
 • Puma
  = Din55, Din62
 • Vatar
  = Din62
 • Boliden
  = Din65

9.

Sirocco 2.0 TSI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din62, Din71, Din74
 • GS
  = Din65, Din75
 • FB
  = Din65, Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = gDin65, gDin75
 • 3K
  = SVXdin65, SVXdin75
 • Puma
  = Din55, Din62, Din75
 • Vatar
  = Din62, Din75
 • Boliden
  = Din65, Din75

10.

Touareg V6 3.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din71, Din74
 • GS
  = Din75
 • FB
  = Din75
 • 3K
  = Din71

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Din72, Din75
 • 3K
  = Din75
 • Amaron
  =Din75
 • Puma
  = Din75, Din80
 • Vatar
  = Din75, AGM70
 • Boliden
  = 12FL75

11.

Touareg V6 3.2

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Puma
  = Din80, AGMLN4
 • Bosch
  = Din80

12.

Transporter

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din71, Din74, Din85, Din100
 • GS
  = Din75, Din85, Din100
 • FB
  = Din75, Din85
 • 3K
  = Din71, Din85

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Din72, Din75, Din100
 • 3K
  = Din75, Din100
 • Amaron
  = Din75, Din80, Din100
 • Puma
  = Din75, Din80, Din90, Din100
 • Vatar
  = Din75, Din90, Din100
 • Boliden
  = 12FL75, 12TL85, 12MB100